Priser

Våre priser

Gjeldende priser, inkludert skyttelbuss.

Alle priser er hvert påbegynt døgn fra innkjøringstidspunkt (24 timer).

Døgn Pris
1 kr 120,-
2 kr 240,-
3 kr 360,-
4 kr 480,-
5 kr 600,-
6 kr 610,-
7 kr 610,-
8 kr 610,-
9 kr 730,-
10 kr 850,-
11 kr 970,-
12 kr 1000,-
13 kr 1000,-
14 kr 1000,-
15 kr 1000,-
16 kr 1050,-
17 kr 1100,-
18 kr 1150,-
19 kr 1200,-
20 kr 1250,-