Priser

Våre priser

Gjeldende priser, inkludert skyttelbuss.

Alle priser er hvert påbegynt døgn fra innkjøringstidspunkt (24 timer).

DøgnPris
1kr 140,-
2kr 280,-
3kr 420,-
4kr 560,-
5kr 700,-
6kr 720,-
7kr 720,-
8kr 720,-
9kr 840,-
10kr 980,-
11kr 1050,-
12kr 1100,-
13kr 1100,-
14kr 1100,-
15kr 1100,-
16kr 1150,-
17kr 1200,-
18kr 1250,-
19kr 1300,-
20kr 1350,-
21kr 1350,-
>21+kr.50 pr. døgn